16
دی 1396

ثبت نام دوره های قرآنی

 دانش پژوه محترم، جهت ثبت نام دوره های قرآنی می توانید پس از ورود به حساب کاربری خود با انتخاب مرکز دارالقرآن و سپس دپارتمان قران، کلاس مورد نظر خود را ثبت نام نمایید.