مشاهده منوی اصلی
پر کردن موارد ستاره دار الزامی است.